VERHUUR

D van der Meijden , d.vandermeijden@outlook.com  of Tel: 06-20659931

Rekeningnr. Vroedschap Fransum  : NL 57INGB 0003.15.83.81  

en b.g.g. een van de contactadressen van de Vroedschap Fransum  

Functie Naam Adres Telefoon e-mail
Voorzitter J.J. Boskamp Grotestraat 3
9781HA Bedum
050-3013722
06-53738709
j.j.boskamp@kpnplanet.nl
Secretaris J. Rijkmans Lageweg 10
9321VM Peize
050-3139670
06-53932236
janrijkmans51@gmail.com
Penningmeester D.J. van der Meijden Langs de Tocht 17
9771BR Sauwerd
06-20659931 d.vandermeijden@outlook.com