Nieuwsberichten

Herfstbrief vroedschap

 

Geachte burgers

In deze brief informeren we U over de activiteiten van het afgelopen half jaar en de komende projecten.

Allereerst de schoonmaak dag op 30 maart. Met hulp van enkele betrokken burgers is er hard gewerkt om de kerk weer op te frissen en met name aantrekkelijker te maken voor verhuur. Zo is het keukengedeelte en de bijbehorende inventaris gesaneerd en schoon opgeborgen in afsluitbare dozen. Via de SOGK zijn er herstelwerkzaamheden verricht aan de ramen zowel aan de noord- als zuidzijde. Waar nodig zijn muren gewit en opnieuw gepleisterd. Door een schenking zijn wij in het bezit gekomen van een antieke karnton waarvan de eigenaar eind 19e eeuw is begraven op het kerkhof. Op de grafsteen staan dezelfde inscripties als op het beslag van de ton die we in de nis rechts in de kerk hebben opgesteld. Deze zomer is de folder ‘Kerk Fransum’ gereedgekomen, geheel in de huisstijl van de SOGK. Tenslotte is vermeldenswaard dat er op de zolder van de kerk een uilenkast is geplaatst. De kerkuilenwerkgroep Groningen oordeelde dat Fransum een uitstekende plek is voor kerkuilen. Wij wachten nu maar af of we inwoning zullen krijgen.

We mogen weer terugzien op een geslaagde Kwartetdag in juli met een vol programma. Er werd door de diverse ensembles een hoog niveau gehaald en ook het gezamenlijk musiceren was een succes.

Op 31 augustus is Fransum weer concertlocatie geweest voor de jaarlijkse Jazzfietstour. Bij beide geplande sessies was de kerk vol. Ook nu is er weer een voortreffelijk samenwerking geweest met het team enthousiaste cateraars vanuit de boerderij van Harry Hogewerf. De Open Monumentendagen op 14 en 15 september moet Fransum helaas aan zich voorbij laten gaan. Door een misverstand is de kerk beide dagen verhuurd. Dit jaar is er dus geen muzikaal optreden georganiseerd door de Vroedschap.

De kerk is dit jaar tot nu toe 33 keer verhuurd.

De Vroedschap is zeer verheugd dat vele wandelaars en fietsers de wierde en de kerk keer op keer weten te vinden. De vele waarderende opmerkingen in het gastenboek, de gedichtjes en complimenten over het korte verblijf in de kerk en de rust en de weidsheid van het landschap rondom zijn hartverwarmend. Zij doen ons beseffen, dat “ons” monument een geliefde plek in vele harten heeft. De kerk op de wierde van Fransum is dit jaar opgenomen in de nieuwe Pronkjewail-(wandel) route en fungeert als onbemande stempelpost.

Op zaterdagmiddag 16 november zal dr. Egge Knol, expert op het gebied van de geschiedenis en archeologie van het Groninger kwelderland (Middag Humsterland) in de kerk een lezing houden over het ontstaan van dit wierde-gebied en over het leven en werken door de eeuwen heen. Wij nodigen U als Burger van harte uit, deze lezing bij te wonen en hopen, dat u tevens vrienden en geïnteresseerden mee zult nemen. Vanaf 14.30 uur staan koffie en koek klaar. Er zijn geen kosten aan verbonden. Vrijwillige giften in de klokkenpot zijn altijd welkom. Graag wel even per mail uw komst aankondigen bij j.j.boskamp@kpnplanet.nl . Want u weet, de brandweer geeft ons aan niet meer dan 75 aanwezigen toe te staan. De uitnodigingsbrief is bijgesloten bij dit herfstbericht.

De Vroedschap Fransum hoopt u ook dit najaar weer op de wierde te mogen begroeten,

Joost Boskamp, voorzitter

 

Nieuwsberichten

voorjaarsbericht 2019

Fransum, februari 2019.

Graag houden wij u, Burger van Fransum op de hoogte van de activiteiten in 2019.

Zoals reeds aangekondigd doen wij een oproep om een bijdrage te leveren aan de voorjaarsschoonmaak op zaterdag 30 maart. We zijn aanwezig van ’s morgens 10.00 uur tot in de loop van de middag (uiterlijk 16.00uur). De lunch wordt door de vroedschap verzorgd. OPGEVEN IS i.v.m. CATERING NOODZAKELIJK.

Bij deze grote schoonmaak kunt U denken aan: vegen, afwassen, stoelen in de boenwas, schelpenpad fatsoeneren, enig witwerk en andere, voornamelijk lichte karweitjes.

In 2018 werd de kerk meer dan veertigmaal verhuurd voor activiteiten. Wij zijn inmiddels bezig met het opknappen van de keuken en de bijbehorende inventaris.

De vervaardiging van de folder over Fransum is in een ver gevorderd stadium. Deze folder gaat ook op de website geplaatst worden.

Ook in 2019 zijn er weer vele evenementen gepland: de traditionele concerten, de Jazz-fietstour, Open Monumentendag en de Kwartetdag. Daarnaast zijn wij van plan een lezing over de wierde van Fransum en zijn betekenis voor de streek Middag-Humsterland te organiseren. Wij zullen U van publieke bijeenkomsten op de hoogte houden per e-mail. Op onze website www.kerkfransum.wordpress.com kunt u de evenementen en de agenda ook vinden.

Wij streven ernaar bij iedere activiteit in en rond de kerk te wijzen op het nut en de noodzaak van het Burgerschap van Fransum. Dit cultureel monument verdient een ruime schare donerende burgers. Ook in 2019 zal dit voortdurend een aandachtspunt zijn. Laat overigens niets u ervan weerhouden dit mooie plekje onder de aandacht van familie, vrienden en kennissen te brengen. Het monument is permanent geopend en te bezichtigen.

Wij wensen U allen een boeiend jaar met vele activiteiten toe en hopen U bij de voorjaarsschoonmaak te mogen begroeten.

Namens de Vroedschap,

Joost Boskamp

Nieuwsberichten

Najaars Bericht van de Vroedschap Fransum aan de burgers

Bericht van de Vroedschap Fransum aan de burgers. Najaar 2018

Geachte burger van Fransum,

Gaarne brengen wij u op de hoogte van hetgeen het afgelopen jaar in Fransum heeft plaatsgevonden.

Naast de reguliere dagelijkse stroom van stiltezoekers, pelgrims, en fietsers werd onze kerk dit jaar onder meer gebruikt voor onderstaande evenementen.

Eind april heeft Ynze Dam, medeburger van Fransum, een concert gegeven voor altviool solo met werken van Bach, Telemann, e.a.

In juni is er een openbare repetitie met uitvoering geweest van de strijkers van het Symfonieorkest de Harmonie o.l.v. Gerard Wiarda.

Dit voorjaar deed het Saxophone-quartet VLAM Fransum aan voor een concert.

Begin juli werd de jaarlijkse strijkkwartetten dag gehouden.

In augustus was Fransum weer opgenomen in de Jazz-fietstour. Meer dan 300 enthousiaste tourfietsers maakten het experimentele Jazz- optreden mee van het DuoTomchess en Esat Ekincioglu (resp Ud-speler=Arabische luit en bas).

najaarsbericht1

Op de open Monumentendag in september is het Meshe-stringquartet (voorheen Anthropos Kwartet) opgetreden voor burgers en andere belangstellenden, met strijkkwartetten van Haydn en Mendelssohn. 30 Aanwezigen genoten van hun uitvoering en bevlogenheid.

 

najaarsbericht2

Op 14 september is tijdens een besloten bijeenkomst een schilderij van de Ploegschilder Johan Dijkstra met daarop een gezicht op de wierde van Fransum aangeboden aan de Stichting Oude Groninger Kerken. Deze laatste zal het schilderij in bruikleen afstaan aan het Groninger Museum. Een prachtige schenking van de fam.Schuurman.

Begin november heeft de familie Meyer uit Veendam een antieke karnton in permanente bruikleen aan de kerk geschonken. Hoezo? Hoor ik u denken. De karnton is in de 19e eeuw in eigendom geweest van een boer uit de nabije omgeving van Fransum. Hoeve Bellevue. Deze is in 1895 overleden en begraven op het Fransumer kerkhof. Naam en familiewapen staan zowel op de grafsteen als op de bovenste koperen band van de ton. We denken de ton een mooie plek in de kerk te kunnen geven als verbindend symbool tussen de kerk en zijn agrarische omgeving.

In opdracht van de SOGK zijn er dit najaar enige herstelwerkzaamheden aan de kerk verricht. Er zijn enkele scheuren in de muren hersteld. (Een gevolg van de langdurige droogte) Er is stucwerk hersteld en de muren en de dagkanten van de ramen zijn gewit. De kerk heeft een antihoutworm behandeling ondergaan.

De bureaucratische rompslomp rond de ANBI-aanvraag heeft ons doen besluiten hier verder geen energie meer in te steken.

De komende tijd vraagt de aanpassing van keuken en inventaris de aandacht evenals de vervaardiging van een algemene folder van de Kerk te Fransum in de huisstijl van de SOGK. De verhuur van de kerk loopt zo goed dat het tijd wordt de keukeninventaris te herzien en aan te passen. De bijeenkomsten varieerden van bruiloften, recepties, lezingen en studiedagen tot een Sleep-in, maar het meest frequent muziekuitvoeringen.

Op zaterdag 30 maart 2019 hebben we een ‘grote schoonmaak’ gepland, voor burgers en Vroedschap. We komen er tegen die tijd op terug maar we vragen nu al wie van onze burgers bereid is die dag te komen helpen. Vele handen maken licht werk en het is nog eens genoeglijk ook.

Wij hopen u in 2019 te zien.

Namens de Vroedschap. Jan Rijkmans, secretaris.