Evenementen

Lezing Egge Knol 16 november 2019

Over het ontstaan van Middag-Humsterland

 

Meer dan 2500 jaar bewoning op en rond de wierde van Fransum , daar willen de Burgers van de Vroedschap Fransum meer van weten.

Op zaterdag 16 november zal dr.Egge Knol, expert op het gebied van geschiedenis en archeologie van dit Groninger kwelderland een voordracht verzorgen in de

Kerk van Fransum .

U bent als Burger van de Vroedschap Fransum van harte uitgenodigd deze voordracht bij te wonen . Inloop met koffie en koek vanaf 14.30 uur .

Lezing met discussie tussen 15.00 en 16.30 uur .

De Vroedschap Fransum wil geïnteresseerden over het ontstaan en leefwijze in het gebied van Middag-Humsterland van harte uitnodigen hierbij aanwezig te zijn.

Aanmelden noodzakelijk bij  j.j.boskamp@kpnplanet.nl .

Het kerkje van Fransum heeft een beperkte capaciteit (tot 70 personen)

 

Dr. Egge Knol is conservator archeologie, geschiedenis en oude kunst van het Groninger Museum. Hij publiceert regelmatig over de Noord-Nederlandse archeologie en Groninger

cultuurgeschiedenis.