Jaarstukken Vroedschap

Financiële bijlage bij het jaarverslag

Vroedschap Fransum


Het jaar 2018 werd afgesloten met een positief resultaat van ongeveer 700,00 euro. Dit resultaat is vooral te danken aan een inhaalslag op de inning van donaties van Burgers en het aantrekken van nieuwe donateurs. Daarnaast is er een opmerkelijke stijging van het aantal verhuringen te bemerken.

Lopende het jaar heeft de penningmeester 1000,00 euro aan de reserverekening toegevoegd. De Vroedschap heeft dit najaar besloten de keukeninventaris een flinke opfrisbeurt te geven om de catering- mogelijkheden bij de optredens aan de wensen van de tijd aan te passen. De noodzakelijke aanpassingen aan vloeren, ramen en dak van de kerk zijn wat de kosten betreft grotendeels door onze koepel , de Stichting  Oude Groninger  Kerken gedragen. Dat geeft ons de financiële ruimte komend jaar een nieuwe , wervende folder over de kerk en z’n historie te laten vervaardigen.

Onze  financiële reserve willen we vooral behouden voor grotere calamiteiten , zoals vervanging van de piano, de inventaris van de kerk, zoals meubilair,  dan wel vervanging van de CV-ketel.

De Vroedschap ziet het 2019 ook financieel met vertrouwen tegemoet. fffffffffff