Nieuwsberichten

Najaars Bericht van de Vroedschap Fransum aan de burgers

Bericht van de Vroedschap Fransum aan de burgers. Najaar 2018

Geachte burger van Fransum,

Gaarne brengen wij u op de hoogte van hetgeen het afgelopen jaar in Fransum heeft plaatsgevonden.

Naast de reguliere dagelijkse stroom van stiltezoekers, pelgrims, en fietsers werd onze kerk dit jaar onder meer gebruikt voor onderstaande evenementen.

Eind april heeft Ynze Dam, medeburger van Fransum, een concert gegeven voor altviool solo met werken van Bach, Telemann, e.a.

In juni is er een openbare repetitie met uitvoering geweest van de strijkers van het Symfonieorkest de Harmonie o.l.v. Gerard Wiarda.

Dit voorjaar deed het Saxophone-quartet VLAM Fransum aan voor een concert.

Begin juli werd de jaarlijkse strijkkwartetten dag gehouden.

In augustus was Fransum weer opgenomen in de Jazz-fietstour. Meer dan 300 enthousiaste tourfietsers maakten het experimentele Jazz- optreden mee van het DuoTomchess en Esat Ekincioglu (resp Ud-speler=Arabische luit en bas).

najaarsbericht1

Op de open Monumentendag in september is het Meshe-stringquartet (voorheen Anthropos Kwartet) opgetreden voor burgers en andere belangstellenden, met strijkkwartetten van Haydn en Mendelssohn. 30 Aanwezigen genoten van hun uitvoering en bevlogenheid.

 

najaarsbericht2

Op 14 september is tijdens een besloten bijeenkomst een schilderij van de Ploegschilder Johan Dijkstra met daarop een gezicht op de wierde van Fransum aangeboden aan de Stichting Oude Groninger Kerken. Deze laatste zal het schilderij in bruikleen afstaan aan het Groninger Museum. Een prachtige schenking van de fam.Schuurman.

Begin november heeft de familie Meyer uit Veendam een antieke karnton in permanente bruikleen aan de kerk geschonken. Hoezo? Hoor ik u denken. De karnton is in de 19e eeuw in eigendom geweest van een boer uit de nabije omgeving van Fransum. Hoeve Bellevue. Deze is in 1895 overleden en begraven op het Fransumer kerkhof. Naam en familiewapen staan zowel op de grafsteen als op de bovenste koperen band van de ton. We denken de ton een mooie plek in de kerk te kunnen geven als verbindend symbool tussen de kerk en zijn agrarische omgeving.

In opdracht van de SOGK zijn er dit najaar enige herstelwerkzaamheden aan de kerk verricht. Er zijn enkele scheuren in de muren hersteld. (Een gevolg van de langdurige droogte) Er is stucwerk hersteld en de muren en de dagkanten van de ramen zijn gewit. De kerk heeft een antihoutworm behandeling ondergaan.

De bureaucratische rompslomp rond de ANBI-aanvraag heeft ons doen besluiten hier verder geen energie meer in te steken.

De komende tijd vraagt de aanpassing van keuken en inventaris de aandacht evenals de vervaardiging van een algemene folder van de Kerk te Fransum in de huisstijl van de SOGK. De verhuur van de kerk loopt zo goed dat het tijd wordt de keukeninventaris te herzien en aan te passen. De bijeenkomsten varieerden van bruiloften, recepties, lezingen en studiedagen tot een Sleep-in, maar het meest frequent muziekuitvoeringen.

Op zaterdag 30 maart 2019 hebben we een ‘grote schoonmaak’ gepland, voor burgers en Vroedschap. We komen er tegen die tijd op terug maar we vragen nu al wie van onze burgers bereid is die dag te komen helpen. Vele handen maken licht werk en het is nog eens genoeglijk ook.

Wij hopen u in 2019 te zien.

Namens de Vroedschap. Jan Rijkmans, secretaris.